Tấm gương phản chiếu

Mỗi ngày trước khi bước ra khỏi nhà đến nơi làm việc tôi đều nhìn mình trước gương. Sau khi xong xuôi làm những bước cần thiết thì tôi sẽ rời đi. Nhìn nhiều nên tôi thấy bản thân chẳng khác gì cả, cũng chẳng có gì thay đổi. Cứ như vậy thời gian cứ […]

Read More