Kết nối với tâm hồn trong một thế giới đầy phiền nhiễu

Plutarch có câu: “Tâm hồn không phải là một cái chậu để đổ đầy, mà là một ngọn lửa cần được thắp sáng”. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ, nghĩa là TV và Internet đang dần cuốn tất cả tập trung của chúng ta bằng nhiều thứ khác nhau. Những đoạn quảng cáo công phu chúng ta xem, những trang...