9 cách nâng cao EQ để rút ngắn con đường thành công

Theo thống kê của đại học Washington, khoảng 58% yếu tố dẫn đến thành công là nhờ EQ (chỉ số trí tuệ cảm xúc). EQ không giả tạo được, nó phải bắt đầu từ một điều kiện cơ bản nhất – chân thật (genuine). Vậy phải làm gì để xây dựng nền tảng cơ bản cho EQ của bạn? Ảnh: unsplash 1. Đừng cố gắng...