Bạn có phải là người sống nội tâm?

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng “Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì bạn sẽ không thể nào biết được rằng giữa cái xã hội gần 10 tỷ người này ai là người bôi thuốc cho bạn, còn ai là người xát muối vào bạn…” Như những […]

Read More