8 sức mạnh tiềm ẩn của người hướng nội

Ưu khuyết điểm của người hướng nội chắc ai cũng đã có khái niệm đôi chút, nhưng nếu đào sâu một chút về “sức mạnh” tiềm ẩn của họ thì sao nhỉ? Thật sự những người hướng nội nhìn thì có vẻ dễ tổn thương nhưng thật ra “nội công” của họ rất thâm hậu […]

Read More

Bạn có phải là người sống nội tâm?

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng “Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì bạn sẽ không thể nào biết được rằng giữa cái xã hội gần 10 tỷ người này ai là người bôi thuốc cho bạn, còn ai là người xát muối vào bạn…” Như những […]

Read More