Tag: thành công

Dành cho những ai đang nỗ lực nhưng vẫn chưa thấy thành quả

Tôi tin rằng có vận mệnh, và vận mệnh ảnh hưởng khá nhiều trong cuộc sống của 1 con người. Vận mệnh ảnh hưởng trong việc ta sẽ gặp ai, đi đến đâu, làm những gì, mong muốn những gì, tính cách ra sao, nền tảng trong cuộc sống khi vào đời như thế nào. […]

9 cách nâng cao EQ để rút ngắn con đường thành công

Theo thống kê của đại học Washington, khoảng 58% yếu tố dẫn đến thành công là nhờ EQ (chỉ số trí tuệ cảm xúc). EQ không giả tạo được, nó phải bắt đầu từ một điều kiện cơ bản nhất – chân thật (genuine). Vậy phải làm gì để xây dựng nền tảng cơ bản […]

Back To Top